Thursday, May 28, 2009

Pengurusan Projek Berkualiti PBT-Kedah


Project Visit
Tempat:
1. Look Tower - Hulu Langat
2. Burung Gergasi Subang Jaya (Projek Gagal di Tepi High Way)
3. Kompleks 3K di Petaling Jaya ( Kompleks, Komuniti dan Kemasyarakatan)
Case Study: Memperincikan tentang 'Project Scope' dan ' Why Project Fail'
Kajian dibuat keatas beberapa faktor utama termasuklah:
1. dari segi 'Kos Projek, Jangkamasa Projek dan Skop Projek
2. Kepentingan dan Pengaruh 'Project Stakeholder' keatas sesebuah projek.
3. Mengapa kebanyakkan projek gagal.

Hasil dari lawatan akan dibentangkan didalam kuliah pada 29 May 2009. Diantara pengamatan awal dari lawatan ada diantara peserta yang memberikan pandangan bahawa ada diantara projek yang dijalankan tidak memenuhi kehendak 'stakeholder' seperti dari pihak pengguna dan orang awam setempat. Ada juga projek yang dijalankan kerana mendapat arahan dari pihak atasan dan tanpa membuat 'feasibility study' (kewajaran) terlebih dahulu.

No comments:

Post a Comment